XML-RPC API

← Back

Connecting
Koncový bod API: https://secure.gravatar.com/xmlrpc?user=[email_hash]

Je nevyhnutné, aby ste používali na pripojenie doménu secure.gravatar.com prostredníctvom protokolu HTTPS. Je to kvôli bezpečnosti našich spoločných používateľov. Parameter email_hash typu GET je hodnotou hash md5 e-mailovej adresy používateľa, ktorá bola prevedená na malé písmená a skrátená.

Všetky parametre pre všetky metódy budú spracované ako jedna položka, v matici.

Overenie
Používateľské overenie sa deje na úrovni metódy api. Posielate metódu volania oddelene od parametra heslo. Dáta tohto parametra sú posielané ako nešifrovaný text. Parameter heslo je vždy oddelený od argumentov než sa začne metóda spracovávať. Kvôli tomuto nemôžete čakať odpoveď metódy grav.test.

Chyby
Chyba väčšinou obsahuje číslo a nejaký text. Všeobecne by text po chybe mal problém vysvetliť, ale tu je pre istotu popis číselných kódov:

	-7	Použite secure.gravatar.com 
	-8	Vnútorná chyba 
	-9	Chyba pri overovaní 
	-10	Chýba parameter metódy 
	-11	Parameter metódy je nesprávny 
	-100	Neznáma chyba (pozri text) 

Metódy
grav.exists - overiť, či hash má priradený gravatar 
	@param (array)$args['hashes'] kontrolné pole mriežok 
	@param	(string)$args['password'] pre autorizáciu 
	@return array ( 
		hash => (bool)exists,
	)

grav.addresses - získať zoznam adries pre tento účet 
	@param (string)$args['password'] pre autorizáciu 
	@return array ( 
		address => array (
			rating    => (int)rating, 
			userimage   => (int)userimage, 
			userimage_url => (int)userimage_url
		) 
	)

grav.userimages - vráti mriežku používateľských obrázkov tohto účtu 
	@param (string)$args['password'] pre autorizáciu 
	@return array (
		userimage => array( 
			(int)rating, // 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
			(string)url,
		)
	) 

grav.saveData - Uložiť binárne dáta tohto súboru ako používateľský obrázok pre tento účet 
	@param (string)$args['data'] a base64_encode()d image
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] pre autorizáciu 
	@return (bool)false pri zlyhaní, (string)userimage pri úspechu 

grav.saveUrl - Načítať obrázok cez URL adresu a uložiť ho ako používateľský obrázok pre tento účet 
	@param (string)$args['url'] celá url adresa k obrázku 
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] pre autorizáciu 
	@return (bool)false pri zlyhaní, (string)userimage pri úspechu 

grav.useUserimage - použiť používateľský obrázok ako gravatar pre jeden alebo viac adries tohto účtu 
	@param (string)$args['userimage'] Používateľský obrázok, ktorý chcete použiť 
	@param (array)$args['addresses'] Zoznam emailových adries pre ktoré chcete použiť tento používateľský obrázok 
	@param (string)$args['password'] pre autorizáciu 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.removeImage - odstrániť používateľský obrázok spojený s jednou alebo viac emailovými adresami 
	@param (array)$args['addresses'] Zoznam emailových adries pre ktoré chcete použiť tento používateľský obrázok 
	@param (string)$args['password'] pre autorizáciu 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.deleteUserimage - odstrániť používateľský obrázok účtu a všetky pripojené emailové adresy 
	@param (string)$args['userimage'] Používateľský obrázok ktorý si želáte odstrániť z účtu 
	@param (string)$args['password'] pre autorizáciu 
	@return (bool)status

grav.test - a test function
	@param (string)$args['password'] pre autorizáciu 
	@return (mixed)$args